PENGUMUMAN CALON PENERIMA BEASISWA VDMS TAHUN 2016/2017

Posted by Subdit Kesejateraan Mahasiswa on 11:29
Berikut calon penerima Beasiswa VDMS Tahun 2016/2017.
Kepada para calon penerima silahkan tunggu kabar info selanjutnya dari Direktorat Kemahasiswaan IPB.

No
Nama
NIM
Fakultas
1.        
Moh Nailun Ni'am
A24140065
Pertanian
2.        
Hifzullisan Sohih
A24140158
Pertanian
3.        
Amalia Styaningrum
A34140076
Pertanian
4.        
Maria Luisa Melinda NBK
B04130018
Kedokteran Hewan
5.        
Novita Nurhamidah
B04150130
Kedokteran Hewan
6.        
Moch Anugrah D S
D14140078
Peternakan
7.        
Andayani Oerta G
E34130091
Kehutanan
8.        
Rangga Apriliyanto
F44140039
Teknologi Pertanian
9.        
Sheila Wulandari
H14140082
Ekonomi dan Manajemen
10.    
Febrina Hutabarat
H24140083
Ekonomi dan Manajemen
11.    
Nurul Alfi Albidari
I24130051
Ekologi Manusia
12.    
Yolla Mutia Dewi
I34140131
Ekologi Manusia
13.    
Nurul Cholifah
J3A214238
Program Diploma
14.    
Nur Indri Astika Wati
J3C214135
Program Diploma
15.    
Soffan Hadi Bahrudin
J3D115001
Program Diploma
16.    
Fatih Naufal Avila Hakim
J3D214132
Program Diploma
17.    
Upit Puspita Sari
J3E114049
Program Diploma
18.    
Diane Friska Grimminck
J3E214095
Program Diploma
19.    
Irpan Cahya Hidayat
J3I114031
Program Diploma
20.    
Fiki Wulandari
J3J114107
Program Diploma
21.    
Sri Lestari Wahyuni
J3J115073
Program Diploma
22.    
Tri Ardiyanto
J3J214189
Program Diploma
23.    
Muhammad Rizky Andreza
J3J214195
Program Diploma
24.    
Ruthsita Nur Iman
J3J214205
Program Diploma
25.    
Cep Saepuloh
J3L114013
Program Diploma
26.    
Ade Lestari Yunus
J3L114090
Program Diploma
27.    
Ineza Chatiara Hernisa
J3N114017
Program Diploma
28.    
Balqis Hanifa Mahroni
J3N114045
Program Diploma
29.    
Tri Kartika
J3N114085
Program Diploma
30.    
Syifa Ayu Yuningsih
J3N114097
Program Diploma
31.    
Astri Andayani Sinaga
J3N114168
Program Diploma
32.    
Dwi Safitri Sri Rahmadani
J3N114184
Program Diploma
33.    
Eti Nurmawati
J3N115170
Program Diploma
34.    
Feby Ramadhan
J3N214252
Program Diploma
35.    
Rino Partintanko
J3P115042
Program Diploma
36.    
Gelvinda Jamil
J3P215074
Program Diploma
37.    
Dede Nuriah
J3T115016
Program Diploma
38.    
Dimas Eka Panca N F
J3W215011
Program Diploma


Terima kasih